_DSC8642D1-web.jpg

Foto: Marcus Boman Photography

  • Facebook
  • YouTube
  • Spotify

ABOUT

Therese Karlsson, sopran från Åland, är utbildad vid Kungl. Musikhögskolan samt Operastudio 67 i Stockholm. Hennes sånguppdrag spänner från nyskriven musik till opera, musikal och musikteater, där den röda önsketråden är att det sceniska uttrycket och en fri röst skall få möta publiken och beröra eller röra om. 

 

Bland operarollerna finns Mozarts grevinnan i Figaros bröllop/Figaro1917 eller rollen i MagnusMaria i den nyskrivna operan ”Magnusmaria” (K.Eiriksdottir), i regi av Suzanne Osten. 2018 bjöd Therese på sin produktion den musikaliska komedin ”Alla mina fiender”, en föreställning, som med humor och virtuositet sätter det kvinnliga konstnärskapet i centrum. Therese Karlsson gav sommaren 2017 ut sitt album ”Folkton”, bestående av nordiska folksånger, och i oktober 2019 släpptes hon sin sång ”Free”, som under många månader toppade Vegatoppen samt spelades flitigt på radio i Finland. 

Två succéföreställningar står på cvét: 2005-2006 sjöng hon titelrollen som Elisabeth i musikalen Elisabeth vid Åbo Stadsteater och hösten 2010-2011 var hon åter tillbaka i Åbo; som Fantine i Les Misérables på Åbo Svenska Teater.

Therese Karlsson, a soprano from Åland, is educated at the Royal College of Music and Opera Studio 67 in Stockholm. Her singing assignments range from newly written music to opera, musicals and musical theatre, where the common thread is that the theatrical expression and free voice should meet the audience and touch or stir it.

Among the opera roles are Mozart´s Countess in Figaro´s Wedding / Figaro 2917 and the role in MagnusMaria in the newly written opera "Magnusmaria" (K.Eiriksdottir), directed by Suzanne Osten. In 2018 Therese offered the production of the musical comedy "All My Enemies", a performance that puts female art at the center with humor and virtuosity. In the summer of 2017 Therese Karlsson released her album "Folkton" consisting of Nordic folk songs. In October 2019 she released her song "Free", which topped the Vegatoppen for several months and was frequently played on the radio in Finland. 

Two successful performances are on Therese's CV: 2005-2006 she sang the main role as Elisabeth in the musical "Elisabeth" at the Turku City Theatre. In the autumn of 2010-2011 she was back in Turku as Fantine in "Les Misérables at the Åbo Svenska Theater.